فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

تحقیق در مورد حسابداری پیرامون تجارت الکترونیک

فناوری اطلا‌عات، منابع اطلا‌عاتی گوناگونی در اختیار کاربران قرار می¬دهد

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد حسابداری تورمی

بیش از هشتاد سال است که حسابداران، اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل