فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

تحقیق در مورد حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل