فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

تحقیق در مورد ساسانیان

روی کار آمدن اردشیر ساسانی ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخرریاست داشت .

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ساسانیان(تاریخ)

پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال 226تا 420 ميلادي روشن سازد.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد انقلاب

دولت اسدالله علم با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340؛ شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آآیت الله بروجردی وجود ندارد .

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد حکومت غزنویان

محمود بن سبکتکین قلمرو بالنسبه کوچک غزنه «غزنی، غزنین» به خراسان مقارن عهد انحطاط و انحلال سامانیان، ناگهان آن را به صورت امارتی وسیع و بزرگی درآورد که با جلب نظر و رضایت خلیفه عباسی، بدان استقلالی بخشید.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل