فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

تحقیق در مورد اصول مدیریت

جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل