فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

تحقیق در مورد جدا سازی آلبومین

یک سیستم دستگاهی میکروفلویدی (میکروسیالی) می تواند به توسط این حقیقت شناخته شود که دارای یک یا چند کانال با حداقل یک بعد کمتر از یک میلی متر می باشد.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل